Menu

Arbetsbeskrivning av betongtätning

Behandling vid fukt i betonggolv

      Kristallisrering kan reagera negativt på klinkers eller tät vinylmatta och då medföra släpp i underlaget eller missfärgning i fogar

Lagning med VELOSIT CW111 OCH VELOSIT RM211i golv och väggvinkel.

Alternativ 2 är den säkraste metoden för att få en tillfredsställande tätning, men kan ibland inte utföras. Då kan alternativ 1 användas.

Kristallisering och omputsning av väggar bestående av hålsten, leca, och tegel

Om väggarna ska målas ska silicatfärg användas och man bör vänta ca 2-3 veckor efter behandling. Vid enstaka tillfällen kan en kristallisering bestående av vitt pulver uppenbara sig på ytan. Detta är fullt normalt och kan enkelt tvättas bort med utspädd syralösning

Svensk Betongrenovering AB - Årstavägen 26 - 120 52 Årsta -
info@svenskbetongrenovering.se - Bernt: 0708-39 82 93
Producerad av Internetex