Menu

Arbetsbeskrivning av betongtätning

Behandling vid fukt i betonggolv

Lagning i golv och väggvinkel.

Alternativ 2 är att rekomendera som den säkraste metoden för att få en tillfredsställande tätning.

OBS att en tätning med VELOSIT WP 101 tillsammans med tätband kan även användas i stället för kristallisering

Tätning av väggar bestående av hålsten, leca, tegel och natursten

Om väggarna ska målas ska silicatfärg användas och man bör vänta ca 2-3 veckor efter behandling. Vid enstaka tillfällen kan en kristallisering bestående av vitt pulver uppenbara sig på ytan. Detta är fullt normalt och kan enkelt tvättas bort med målartvätt.

Svensk Betongrenovering AB - Årstavägen 26 - 120 52 Årsta -
info@svenskbetongrenovering.se - Bernt: 0708-39 82 93
Producerad av InternetEx