Menu

VELOSIT® PC 222

Plug Cement And Starter

 

VELOSIT PC 222 är en snabbverkande cementprodukt för betong och murverk.

Produkten används för vattentätning av inträngande vatten och som accelerator för andra VELOSIT produkter.

Typiska appliceringsområden förutom andra är:

Tätning av punktläckage i hisschakt,
Källarväggar/golv
cementrör

VELOSIT PC 222 kan appliceras för hand eller med spackel

 

 

Egenskaper

Velosit Pc 222 är en krympkompenserad cementplugg med mycket snabb styrkeutveckling.

Velosit PC 222 härdar inom 10-15 sek. i kontakt med vatten och förankrar omedelbart i betongen

 VELOSIT PC 222 överträffar kraven i EN 1504–3 klass R2 för betongreparation (CR) och kan användas enligt principerna

3.1 och 3.3 acc. till EN 1504–9.

 

 

Produktblad

Svensk Betongrenovering AB - Årstavägen 26 - 120 52 Årsta -
info@svenskbetongrenovering.se - Bernt: 0708-39 82 93
Producerad av InternetEx