Menu

VELOSIT® RM 204

Vertical and Overhead

Structural Concrete   Repair Mortar R4

 

VELOSIT RM 204 är ett cementbaserat reparationsspackel för betongreparation enl.

EN 1504–9. Det skapar en mycket jämn yta för beläggningar och överlägg. Typiska användningsområden förutom andra är följande:

 

 

VELOSIT RM 204 är ett krymp kompenserat cementbaserat reparationsspackel med snabb styrkeutveckling. VELOSIT RM 204 binder vatten tillsatsen snabbt och minskar eller helt eliminerar behovet av eftervattning och övertäckning. VELOSIT RM 204 skapar en oerhörd stark bindning till underlaget

 

VELOSIT RM 204 överträffar kraven för EN 1504–3

 klass R4 för betongreparation (CR) och kan användas enligt principerna 3, 4 och 7 enl.

EN 1504–9

 

VELOSIT RM 204 kan appliceras med murslev eller lämplig sprututrustning.

 

 

 

 

 

 

 

Svensk Betongrenovering AB - Årstavägen 26 - 120 52 Årsta -
info@svenskbetongrenovering.se - Bernt: 0708-39 82 93
Producerad av InternetEx