Menu

 VELOSIT® WP 120
Highly Flexible Cementitious Waterproofing Slurry

 

VELOSIT WP 120 är en polymer modifierad cementbaserad vattentätt slamma för betong och murverk. Det är ett bra underlag för olika typer av beläggningar. Det är spricköverbryggande och en bra barriär mot koldioxid. Typiska tillämpningar på områden förutom andra är som följer:
• Vattentätning av källare och parkeringsdäck undermark
• Vattentätning av vattentankstrukturer
• Skydd mot dammar och spillvattencisterner
• Vattentätning acc. DIN 18195–2 tabell 7 och 8
• Tätning av tankar för gödsel och avloppsvatten
• Vattentätning av simbassänger
• Underlag för vattentätning under kakel, klinkers och naturstenar
• Skydd mot stigande fuktighet
• Vattentätning av gröna tak
• Underlag för tätning av plana tak

VELOSIT WP 120 kan appliceras med pensel, murslev eller lämplig sprututrustning.
• Spricköverbryggande

• Klar för vattentryck på 5 dagar
• Mycket bra vidhäftning mot betong och murverk

 

Produktblad

 

 

Svensk Betongrenovering AB - Årstavägen 26 - 120 52 Årsta -
info@svenskbetongrenovering.se - Bernt: 0708-39 82 93
Producerad av InternetEx