Menu

Velosit RM 211

Kristalliseringsspackel

VELOSIT RM 211 är ett kristallint cementbaserat reparationsbruk för betongreparationer enl. EN 1504–9. Det skapar en jämn yta för kristallin vattentät ytbeläggning. Typiska applikationsområden förutom andra är följande:

 

 • Minimal krympning/expansion under torra resp våta härdnings förhållanden minimerar risken för micro-sprickbildning
 • utmärkt användbarhet
 • fiberförstärkt
 • 45 min. Arbetstid och 12 MPa (1740 psi)

      kompressiv styrka efter 4 timmar

 • Slutlig styrka på mer än

     40 MPa (5800   psi)\ efter 28 dagar

 • Öppna för gångtrafik efter 3–4 timmar
 • Utmärkt vidhäftning till ordentligt förberedda underlag
 • Vattenbehandling endast under varma och torra förhållanden krävs för max. 4 timmar
 • God motståndskraft mot CO2 och klorid inträngning på grund av en mycket tät porstruktur
 • God motståndskraft mot aggressiva media med en pH-intervallet 3–12 och mot mjukt vatten med låg jonstyrka
 • Bra vittring motstånd
 • Bra sulfat motstånd
 • ljusgrå färg nära till betong färg

 

 Produktblad

 

 

 

 

 

 

Svensk Betongrenovering AB - Årstavägen 26 - 120 52 Årsta -
info@svenskbetongrenovering.se - Bernt: 0708-39 82 93
Producerad av InternetEx